Anasayfa » Yazılar » Özel Ders Nedir?
Özel Ders Nedir?

Özel Ders Nedir?

Özel ders, öğrencinin bir derste veya konuda sınıf ortamında gerekli başarıyı veya performansı gösterememesi durumunda yapılan birebir takviyedir. Sınıf ortamında anlatılan dersler genele hitap ettiği için bazı öğrencilere gereğinden basit bazılarına ise ağır gelebilmektedir. Bazı öğrencilerde ise belki basit bir ön bilgi konunun çok kolaylıkla öğrenilmesini sağlamaktadır .
Özel dersi zayıf öğrencinin alması gerekliliği yanlıştır. İyi veya çok iyi öğrencilerde özel ders takviyesi yapmalıdır. Çünkü 1 saatlik özel ders 5-6 saatlik sınıf dersine bedeldir. Öğretmen öğrenci ile beraber olduğunda onunla empati kurup hangi tür çalışma metodu uygulanacağını net görür. Gereksiz bildiği konuları hızlı geçip sorun tespit ettiği noktalara yoğunlaşabilir.
Sınıf dersini tek tip, birkaç bedeni olan üniformaya benzetirsek; Özel dersi kendimize özel terzinin tasarlayarak diktiği elbiseye benzetebiliriz. Tabii terzinin mahareti burada ortaya çıkıyor.