Anasayfa » Yazılar » Öğrenci Özel Derse Nasıl Hazırlanmalı?
Öğrenci Özel Derse Nasıl Hazırlanmalı?

Öğrenci Özel Derse Nasıl Hazırlanmalı?

Her öğrencinin dersi anlama yöntemi farklıdır. Bilgi ve yetenek seviyeleri birbirine denk olan gruplarda eğitim yapılsa dahi bazı öğrenciler grup halinde eğitimden ziyade birebir olarak verilen eğitimden daha çok verim alırlar. Özel ders öğrencinin durum ve bilgi seviyesini tespit etmenin daha kolay olduğu öğrencinin de kendi eksiğini saptamasında etkili bir ders yöntemidir.
Özel derste öğretmenin öğrenciyi birebir tanıması doğru ve yanlışlarını saptaması bir konuyu nasıl anlayacağını bilmesi bakımından faydalıdır. Nasıl öğretmen özel dersini vermeden önce bir hazırlık yapıyor öğrencinin bilgisine göre sorular seçiyor, öğrencisine göre bir anlatım tekniği belirliyorsa öğrencinin de özel derse gelmeden önce yapması gereken hazırlıklar vardır. Bu ön çalışma hem özel dersin verimliliği açısından hem de öğrencinin dersi kavrayabilmesi açısından faydalı olacaktır.
Özel derse gelecek öğrenci eğer daha önce dinleyip anlayamadığı bir konu üzerinde durulacaksa geçmişten gelen bilgilerini tazelemeli konunun neresinde eksik olduğunu iyi tespit etmelidir. Yaptığı yanlışları birebir olarak görüp çözmesi bilginin kalıcılığını artırır, öğrencinin zihninde soru işareti kalmayacak şekilde konuyu kavramasını sağlar. Buna ek olarak öğrencinin grup derslerinde direkt soramadığı sorularını özel derse getirmesi öğretmeni ile bunları birebir olarak çözmesi de öğrenciye fayda sağlar.
Ders hazırlığı yapmak her zaman anlamayı kolaylaştıran ve ders verimliliğini artıran bir etken olmuştur. Özel derste de bu ön hazırlığı yapmak birebir dersten azami fayda elde etmeyi sağlar. Bu nedenle öğrenci derse gelmeden mutlaka tekrarını yapmalı kendini tanıyarak derse gelmelidir.