Anasayfa » Yazılar » Fizik Bölümünün Konuları Nelerdir?
Fizik Bölümünün Konuları Nelerdir?

Fizik Bölümünün Konuları Nelerdir?

Yaşantımızda fiziğin olmadığı ve kullanılmadığı bir an yoktur. Bir düşünelim; fizik olmasaydı ne olurdu? Örneğin elektrik olmasaydı; çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, aydınlanma, ısınma, asansör, telefon ve internet olmazdı. Basit makineler olmasaydı; makas, maşa, gazoz açacağı, pense, kerpeten ve vida olmazdı. Mıknatıs olmasaydı; elektrik motoru, pusula, MR cihazı, teyp, CD çalar, DVD, transformatör olmazdı. Haberleşme, ulaşım, sağlık alanlarında teknolojide ilerleme kaydediyoruz. Fiziğin sınırları sürekli değişiyor. Fiziğin ilgi alanı çok geniş. Her alanın boyutları ve etkileşmeleri farklı olduğundan kullanılan teorilerde farklıdır. Bu farklılık fiziği alt alanlara ayırmıştır. Okullarımızda öğrencilerimize bu alt alanları en genel olarak sekiz başlık altında öğretiyoruz.

Mekanik; ışık hızından çok daha küçük hızda hareket eden ve atomlara göre oldukça büyük sistemleri inceler. Kuvvet etkisinde cisimlerin hareketlerini ve durgun hallerini inceleyen alandır.

Elektrik; elektrik yüklerini ve akışını inceler.

Manyetizma; mıknatısları ve yüklü parçacıklar arasındaki elektromanyetik kuvveti inceler.

Optik; ışığın özelliklerini, yansıma, kırılma, kırınım, girişim, polarlama gibi ışık yasalarını inceler.

Termodinamik; ısı ve sıcaklığı, ısı alışverişini, ısı iletkenliğini, genleşmeyi inceler.

Katı hal fiziği; katı maddelerin fiziksel özelliklerini, özellikle kristallerin oluşumu, iletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar ve süper iletkenlerle ilgilenir.

Atom fiziği; atom ve atom altı parçacıkları inceler. Elementlerin yaydığı ışınımları ve bu tayfları inceleyerek maddenin yapısı hakkında bilgi verir.

Nükleer fizik; atom çekirdeğinin yapısını, çekirdek içindeki etkileşmeleri, çekirdek tepkimelerini ve nükleer kuvvetleri inceler.

Melek PAK